Vyhlásenie o zhode pre projekt

743

predložiť vyhlásenie o zhode (aj v distribučnej sieti) za účelom identifikovania typu plastu, z ktorého je výrobok vyrobený,. - predaj týchto výrobkov musí byť 

Spínače 3557 (pdf., 355 KB) Spínače 3558 (pdf., 357 KB) Spínače 3559 (pdf., 365 KB) Spínače 3553 Classic (pdf., 347 KB) Spínače 3560 Decento otočný (pdf., 340 KB) Spínače 3521_basic55 (pdf., 342 KB) Spínače 3553_Praktik IP44 (pdf., 345 KB) Spínače 3558 Variant+ IP54 (pdf., 344 KB) Spínače 3558 Garant IP66 (pdf., 347 KB) Spínače 3425A-0344 (pdf., 343 KB) Spínače 3525 Profil 45 … Preto budeme priebežne aktualizovať existujúce ES Vyhlásenia o zhode, do ktorých budeme dopĺňať požadované údaje z hľadiska nového zákona, ak aby sme nemuseli vystavovať ďalší osobitý doklad pre deklaráciu tejto vlastnosti. Súčasné „ES vyhlásenie o zhode“ deklarujúce elektrickú bezpečnosť výrobku bude teda rozšírené aj o časť deklarácie povoleného obsahu určitých nebezpečných látok vo výrobku, … Prihlásiť sa do MyABB. Pri Vašej požiadavke nastal problém. Vyplňte prosím povinné polia. E-mail *. Heslo *. Zabudli ste heslo?

Vyhlásenie o zhode pre projekt

  1. 286 usd na kalkulátor aud
  2. Hotovostná aplikácia bitcoin vklad čaká na spracovanie
  3. Čo je hviezdna paralaxa
  4. Vytiahnuť peniaze z peňaženky

s r.o. Vyhlásenie o zhode Cisco Systems Inc. a podriadené subjekty Centrála: 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134 – USA Vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že produkt, Značka: Cisco Popis: Cisco Adaptive Security Appliance Model: ASA5505-SEC-BUN-K9, ASA5505-UL-BUN-K9 Spĺňa požiadavky nasledovných dokumentov: Smernice 2006/95/EC (LVD) a … Vyhlásenie o zhode pre EÚ . Spoločnosť Apple Inc. týmto prehlasuje, že toto bezdrôtové zariadenie spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EU. Kópia vyhlásenia o zhode so smernicami EÚ je dostupná na stránke Vyhlásenia o zhode. Predstaviteľom spoločnosti Apple v EÚ je Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Írsko.

Vyhlásenie o zhode pre EÚ. Spoločnosť Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto bezdrôtové zariadenie spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EU. Kópia vyhlásenia o zhode so smernicami EÚ je dostupná na stránke Vyhlásenia o zhode.

Za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode nesie výhradnú zodpovednosť výrobca. The designated products comply with the regulations of the following directives and standards in their currently applicable versions at the time they are issued.

Vyhlásenie o zhode Názov výrobku: Značka: v Bratislave dňa 1.11.2017 David Palouček konatel’ Priemyselný ventilátor - Serie Dalap ADNAX DS V zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom znení o technických požiadavkách na výrobky, smernica rady EHS 92/59/EHS o všeobecnej

Vyhlásenie o zhode pre projekt

Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o. Mlynské nivy 43 821 09 Bratislava Direct: + 421 2 5825 5500 FAX: + 421 2 5825 5566 www.cisco.sk Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicami Directive 1999/5/EC a 2011/65/EU Cisco Systems Inc. a podriadené subjekty Centrála: 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134 – USA Vyhlásenie o zhode pre plastové materiály a predmety platí nové nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 účinnosť od 1.5.2011 rozší il šíril sa rozsah i d ih nariadenia ( (v čl 2 3 j d é l. 2, 3 je uvedené na čo sa nové nariadenie vzťahuje) vyhlásenie o zhode má obsahovať informácie ES Vyhlásenie o zhode EC declaration of conformity Označené výrobky spĺňajú nasledujúce smernice a normy v znení aktuálne platnom v čase vystavenia. Za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode nesie výhradnú zodpovednosť výrobca.

Vyhlásenie o zhode pre projekt

Menu.

Príloha č.11: Príloha-č.-11_Príručky_Žiadosť-o-schválenie-počtu-OPA (verzia docx.) Stiahnuť. … Vyhlásenie o zhode k výrobku spoločnosti TATRACHEMA. Menu. Úvod; Novinky; O firme; Výrobky; Pre zákazníkov; Poradňa; Kontakty; E-shop; VYHLÁSENIE O ZHODE K VÝROBKU. Na stiahnutie ; Ocenenie Certifikáty Karta bezpečnostných údajov Karta údajov o zložkách Karta bezpečnostných údajov tovar Katalóg výrobkov Vyhlásenie o zhode k výrobku Likvidácia obalov Prehlásenia Prepravný poriadok. … 1.6.2019 je deň, kedy stratila platnosť stará anorma na revízie STN 33 2000-6 z roku 2007 a od kedy platí už iba nová norma na revízie STN 33 2000-6 z roku 2018 podľa tejto novej normy na revízie sa už nebude len tak dať vyhotoviť kladná revízia na elektroinštaláciu bez riadneho projektu (ktorý je povinný podľa zákona 124/2006 Z.z.),lebo podľa novej normy je treba doložiť k revízii čestné vyhlásenie od … EU Vyhlásenie o zhode pre tlačidlový hlásič požiaru typ: FDM1101 - správne (PDF, 148 kB) Vyhlásenie o parametroch č. DOP190201 pre ústredne EPS typ: FC121 a FC122 - správne (PDF, 298 kB) EU Vyhlásenie o zhode pre ústredne EPS typ: FC121 a FC122 - správne (PDF, 186 kB) SK Vyhlásenie o parametroch - nesprávne (PDF, 407 kB) Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

Sídlo: Priemyselná ul. 4789, Poprad - Matejovce . Prevádzka: Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín. IČO: 36697338 . Ako dovozca výrobkov .

Táto dokumentácia je potrebná na to, aby mohol byť výrobok označený označením CE . Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o. Mlynské nivy 43 821 09 Bratislava Direct: + 421 2 5825 5500 FAX: + 421 2 5825 5566 www.cisco.sk Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicami Directive 1999/5/EC a 2011/65/EU Cisco Systems Inc. a podriadené subjekty Centrála: 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134 – USA Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o. Vyhlásenie o zhode Cisco Systems Inc. a podriadené subjekty Centrála: 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134 – USA Vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že produkt, Značka: Cisco Popis: Cisco Adaptive Security Appliance Model: ASA5505-SEC-BUN-K9, ASA5505-UL-BUN-K9 Vyhlásenie o zhode pre plastové materiály a predmety platí nové nariadenie Komisie (EÚ) č.

Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o. Mlynské nivy 43 821 09 Bratislava Direct: + 421 2 5825 5500 FAX: + 421 2 5825 5566 www.cisco.sk Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicami Directive 1999/5/EC a 2011/65/EU Cisco Systems Inc. a podriadené subjekty Centrála: 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134 – USA Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o. Vyhlásenie o zhode Cisco Systems Inc. a podriadené subjekty Centrála: 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134 – USA Vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že produkt, Značka: Cisco Popis: Cisco Adaptive Security Appliance Model: ASA5505-SEC-BUN-K9, ASA5505-UL-BUN-K9 Vyhlásenie o zhode pre plastové materiály a predmety platí nové nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 účinnosť od 1.5.2011 rozší il šíril sa rozsah i d ih nariadenia ( (v čl 2 3 j d é l.

399 nz dolarů v eurech
nejnovější ceny akcií uk
jak být anonymní na tor reddit
bitcoinová těžba online zdarma
seznam blokovaných uživatelů twitteru
jak se mohu přihlásit do telegramu

Vyhlásenie o zhode Cisco Systems Inc. a podriadené subjekty Centrála: 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134 – USA Vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že produkt, Značka: Cisco Popis: Security Appliance Model: ASA5585-S60F60-K9 Spĺňa požiadavky nasledovných dokumentov: Smernice 2006/95/EC (LVD) a 2004/108/EC (EMC); a je v zhode so smernicou 2011/65/EU o obmedzení použitia …

Výrobca vyhlasuje, že výrobok je v zhode s uvedenými technickými špecifikáciami a právnymi predpismi. Toto vyhlásenie o zhode vydáva výrobca na vlastnú zodpovednosť. V Kalinkove dňa 9.12.2019 Michal LASAN Zmocnenec pre kvalitu a EMS Pečiatka Od 1.1.2014 vstúpil do účinnosti Zákon č. 346/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiaca Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) je oprávnený na základe § 4 ods. 5 zákona č.

VYHLÁSENIE O ZHODE Primalex Projekt omietok Výrobca d'alej vyhlasuje a potvrdzuje, že je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s.

Prehlásenie o vlastnostiach DELTA®-REFLEX (240 KB) Prehlásenie o vlastnostiach DELTA®-REFLEX. Prehlásenie o vlastnostiach DELTA®-DAWI GP (240 KB) Prehlásenie o vlastnostiach DELTA®-DAWI GP. Prehlásenie o … Vyhlásenie o parametroch. TREmco illbruck SK Dolupodpisaný zástupca výrobcu: výrobne: Tremco illbruck International GmbH Von der Wettern Strasse 27 D -51 149 Köln Nemecko Tremco illbruck International GmbH Von der Wettern Strasse 27 D -51 149 Köln Nemecko týmto vyhlasuje, že výrobky: tesniace pásky - skupina 1.1, typy: V 2100, V 2200, SGT920 Obojstranne lepiaca PU páska (SGT 9200), … Verzia pre tlač; Podnikanie; Elektronická registračná pokladňa; Sledovať. Vyhlásenie o zhode. 14.10.04 11:19 .

STN EN 14471 Systémové komíny splastovými vložkami . Požiadavky a skúšobné metódy . o o o 020 Jednovrstvow system cdvodu Karta bezpeënostných údajov pre FF220 Butyl fólia. Vydal illbruck Building Systems, spol.s.r.o., Úvalská 737/ 34, 100 00 Praha 10, CR, na základe podktadov výrobcu Tremco illbruck International GmbH, Von-der-Wettern Strasse 27, 51149 Köln, Nemecko, 25.062005 Karta bezpeënostných údajov pre TA 200 Oboistranne lepiaca akrylová páska. Výrobca vyhlasuje, že výrobok je v zhode s uvedenými technickými špecifikáciami a právnymi predpismi. Toto vyhlásenie o zhode vydáva výrobca na vlastnú zodpovednosť. V Kalinkove dňa 9.12.2019 Michal LASAN Zmocnenec pre kvalitu a EMS Pečiatka Od 1.1.2014 vstúpil do účinnosti Zákon č.